29 października 2018 15:02

W CORS.PL nie musisz znać działów i pozycji Rejestru Zastawów Zobacz jak wygląda Katalog Sposobu Opisu Przedmiotu Zastawu.


Rejestr Zastawów

Katalog Sposobu Opisu Przedmiotu Zastawu.

Katalog składa się z ośmiu działów oznaczonych literami od A do G zawierających zasady opisu przedmiotów w nich wyszczególnionych oraz działu H zawierającego zasady opisu właściwe dla innych przedmiotów niż te, dla których zasady opisu zawarte zostały w działach A-G.
Każdy dział dzieli się na pozycje, które obejmują zasady opisu dotyczące poszczególnych przedmiotów.
Opis przedmiotu zastawu wg zasad z działu H stosuje się, gdy w działach A-G brak jest pozycji katalogu właściwej dla danego przedmiotu.
Zaciemnieniem zaznaczone są cechy, według których wyszukiwany jest w rejestrze zastawów przedmiot zastawu rejestrowego.


Spis Działów Katalogu:


DZIAŁ A RZECZY RUCHOME
DZIAŁ B ZBIÓR RZECZY RUCHOMYCH LUB PRAW STANOWIĄCYCH CAŁOŚĆ GOSPODARCZĄ CHOCIAŻBY JEGO SKŁAD BYŁ ZMIENNY
DZIAŁ C WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA RZECZY RUCHOMEJ ORAZ WSPÓLNOŚĆ PRAW (UDZIAŁY)
DZIAŁ D WIERZYTELNOŚCI I PRAWA PRZYSZŁE
DZIAŁ E PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH
DZIAŁ F PRAWA Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
DZIAŁ H INNE PRZEDMIOTY NIŻ TE, DLA KTÓRYCH ZASADY OPISU ZOSTAŁY ZAWARTE W DZIAŁACH A-G

 

Zobacz katalog sposbu opisu przedmiotu zastawu <czytaj więcej>

Zarejestruj się, zaloguj i korzystaj z Rejestru Zastawów CORS.PL

kontakt 723 21 22 33

www.cors.pl