Wyszukiwarka wniosków realizowanych w CORS.PL

Wyszukiwarka CRZ pozwala na uzyskanie informacji o podmiotach i przedmiotach sprawdzanych w systemie CORS.PL

Wpisując REGON – otrzymasz informację czy w rejestrach CORS.PL widnieje interesujący Cię podmiot (Firma). Jeśli otrzymasz informację że widnieje, to oznacza to, że podmiot może widnieć w Rejestrze Zastawu jako Zastawca (dłużnik), lub był sprawdzany przez inną instytucję udzielającą kredytu, lub pożyczki. Chcąc otrzymać pełną informację o podmiocie (firmie) należy wypełnić wniosek DW-1.

Wpisując PESEL – otrzymasz informację czy w rejestrach CORS.PL widnieje interesująca Cię osoba. Jeśli otrzymasz informację że widnieje, to oznacza to, że osoba ta może widnieć w Rejestrze Zastawu jako Zastawca (dłużnik), lub była sprawdzana przez inną instytucję udzielającą jej kredytu, lub pożyczki. Chcąc otrzymać pełną informację o osobie należy wypełnić wniosek DW-1.

Wpisując NUMER FABRYCZNY – możesz otrzymać informację o tym czy taki numer fabryczny widnieje w rejestrze CORS.PL.
UWAGA! Podany przez Ciebie numer fabryczny może dotyczyć różnych przedmiotów, różnych producentów. Chcąc uzyskać zaświadczenie o przedmiocie, należy wypełnić wniosek DW-2 podając numer fabryczny przedmiotu, oraz REGON lub PESEL ostatniego właściciela.

Wpisując VIN (numer nadwozia pojazdu) – otrzymasz informację czy interesujący Cię pojazd widnieje w rejestrze CORS.PL. W celu sprawdzenia samochodu (pojazdu), należy wypełnić wniosek DW-2 podając numer VIN pojazdu, oraz REGON lub PESEL ostatniego właściciela.

UWAGA!

Wyszukiwarka CORS.PL dostępna jest jedynie dla podmiotów zarejestrowanych w CORS.PL, posiadających opłacony abonament.