CORS dla Kancelarii Komorniczych

Sekcja komornicza w CORS.PL jest odrębnym działem zajmującym się obsługą Kancelarii Komorniczych w zakresie udostępniania informacji związanych z Zastawem Rejestrowym. Zarejestruj własną Kancelarię Komorniczą w CORS.PL i składaj wnioski o zaświadczenia z Centralnego Rejestru Zastawów. Twoja Kancelaria obsługiwana będzie w trybie klienta korporacyjnego. Opłacając abonament wnioski złożone do godziny 12:00 otrzymasz tego samego dnia.

Czytaj więcej >>
Klienci korporacyjni

Dział przeznaczony dla klientów korporacyjnych, korzystających regularnie z CORS.PL. W ramach opłaty abonamentowej, klienci korporacyjni korzystają z systemu przez trzy miesiące aż do wyczerpania opłaty. Do grupy klientów korporacyjnych włączyliśmy Banki, Firmy Leasingowe, Korporacje Finansowe, Banki Spółdzielcze i Kasy. Wnioski złożone do godziny 14:00 realizowane są w dniu ich złożenia.

Czytaj więcej >>
Klienci indywidualni

Kupujesz samochód, maszynę, sprzęt budowlany? Wiesz że pochodzi z rynku wtórnego? Zamów zaświadczenie z Centralnego Rejestru Zastawów. Szczególnie samochody, wózki widłowe i maszyny budowlane mogą być przedmiotami po leasingowymi, objętymi Zastawem Rejestrowym. Nie kupuj przedmiotów objętych Zastawem Rejestrowym. W przypadku ustanowienia takiego zastawu, przedmiot podlega bezpośredniej egzekucji komorniczej.

Czytaj więcej >>

Najczęstsze pytania

Czym jest CORS.PL?

CORS.PL powstał w 2013 roku. Jest to platforma umożliwiająca składanie wniosków do (CRZ) Centralnego Rejestrów Zastawów. Składając wniosek możesz uzyskać informację o podmiotach, czyli firmach mogących widnieć w Centralnym Rejestrze Zastawów, oraz o przedmiotach wpisanych do Centralnego Rejestru Zastawów.

Jakie formularze obowiązują przy składaniu wniosków do Rejestru Zastawów?

Składając wnioski do Rejestru Zastawów poprzez CORS.PL, nie wypełniasz żadnych formularzy w wersji papierowej. Złożenie wniosku nie wymaga również posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym.

Czym jest Centralny Rejestr Zastawów?

Centralny Rejestr Zastawów (CRZ) jest rejestrem prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Informacje uzyskiwane poprzez CORS.PL dostępne są na podstawie złożonych wniosków do Sądów Powszechnych, prowadzących Rejestr Zastawów.

Jaki jest czas oczekiwania na odpis z Rejestru Zastawów?

Każdy wniosek do Rejestru Zastawów realizowany jest na podstawie wypełnionego zlecenia i dokonanej opłaty. Każdy wniosek realizowany jest w tym samym dniu pod warunkiem, że złożony został i opłacony do godziny 10:30 danego dnia. Potwierdzenie opłaty można przesłać na adres e-mail: krs@cors.pl.

Jak dokonać opłaty za złożony wniosek?

Opłaty za wnioski do Rejestru Zastawów dokonać można przelewem lub poprzez PayU. Dokonując opłaty przelewem należy w tytule przelewu wpisać numer zlecenia - pozwoli to na szybszą realizację wniosku.

Jak opłacić abonament?

Opłaty abonamentowej dokonać można składając dyspozycję dokonania opłaty abonamentowej. Dyspozycję można złożyć po zalogowaniu się w CORS.PL w zakładce "Abonament". Opłacony abonament obowiązuje przez trzy miesiące, lub do wyczerpania środków.

Jakie wnioski mogę składać do rejestru Zastawów?

Poprzez CORS.PL można składać następujące wnioski:

DW-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów

DW-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów

DW-4 Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów

KRS (COD) wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego