Zastaw Rejestrowy jest w Polsce jednym z najbardziej popularnych zabezpieczeń wszelkiego rodzaju roszczeń finansowych. Zastaw ustanowiony na przedmiocie, pod który ma być udzielany kredyt, stanowi nie mały problem dla banków i firm leasingowych. Udzielenie kredytu na przedmiot objęty Zastawem Rejestrowym, wiąże się z ryzykiem utraty przedmiotu będącego zabezpieczeniem pod udzielany kredyt. CORS.PL daje Bankom możliwość szybkiego sprawdzenia dowolnego przedmiotu lub prawa majątkowego, mogącego być objętym Zastawem Rejestrowym. Oferta dla Banków i Firm Leasingowych.

Sposób składania wniosków

 1. CORS.PL jest narzędziem Internetowym dającym możliwość składania wniosków o wydanie zaświadczeń z Centralnego Rejestru Zastawów Rejestrowych.
 2. Wnioski przyjmowane są całą dobę.
 3. Składanie wniosków w CORS.PL nie wymaga znajomości pozycji katalogu rejestru zastawów. CORS jest programem bardzo intuicyjnym, ułatwiającym składanie wniosków bez konieczności udawania się w tej sprawie do Sądu.
 4. Dla firm posiadających opłacony abonament realizacja wniosków odbywa się w następujący sposób:
  • wnioski złożone do godziny 9:00 są pobierane, a następnie zaświadczenia są udostępniane w systemie do godziny 12:00 w tym samym dniu,
  • wnioski złożone między godziną 9:00 a 12:00 są pobierane, a następnie zaświadczenia są udostępniane w systemie do godziny 14:00,
  • wnioski złożone między godziną 12:00 a 13:30 są pobierane, a następnie zaświadczenia są udostępniane w systemie do godziny 15:30,
  • wnioski złożone po godzinie 13:30 są realizowane w następnym dniu roboczym.

Procedura przyjmowania wniosku

 1. Wniosek przyjmowany jest na podstawie danych wpisanych przez składającego wniosek. Administrator nie bierze odpowiedzialności za błędne wpisanie takich danych jak: REGON, PESEL lub cechę przedmiotu, np. nr VIN czy nr fabryczny.
 2. Każdy wniosek przed złożeniem do sądu jest sprawdzany przez naszych radców pod względem merytorycznym. Wniosek zawierający błędy jest poddany konsultacji z wnioskodawcą w celu usunięcia błędu lub braków formalnych.
 3. Po otrzymaniu zaświadczeń wydanych przez Sąd, nasi radcy ponownie sprawdzają poprawność danych, porównując treść wniosku z treścią uzyskanego zaświadczenia.
 4. Zatwierdzone zaświadczenie zamieszczane jest w systemie i dostępne jest po zalogowaniu się w systemie osobie składającej wniosek.

Czym jest opłata abonamentowa

 1. Opłata abonamentowa obowiązuje na okres 3 miesięcy, a jej najniższa wartość to 500 złotych.
 2. W trakcie okresu abonamentowego Użytkownik w ramach abonamentu składa wnioski, aż do wyczerpania środków.
 3. W przypadku składania wniosków bez opłaconego abonamentu, wnioski pozostaną do rozpatrzenia do chwili złożenia opłaty abonamentowej.

Kto może korzystać z opłaty abonamentowej

 1. Użytkownikiem CORS.PL jest podmiot, na rzecz którego Administrator systemu świadczy usługi w zakresie CORS.PL. Może to być Bank, firma leasingowa lub inna jednostka składająca wnioski w ramach opłaconego abonamentu.
 2. Opłatę abonamentową opłaca Użytkownik.
 3. Użytkownik w ramach działania systemu może upoważnić inne osoby (np. pracowników innych oddziałów banku) do korzystania z jednej opłaty abonamentowej. Wnioski składane przez osoby upoważnione do ich składania, obciążały będą konto Użytkownika.
 4. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość ograniczenia nadanego wcześniej prawa dostępu do korzystania z abonamentu poszczególnym osobom.

Przechowywanie uzyskanych zaświadczeń

 1. Uzyskane zaświadczenia udostępniane są wnioskodawcy (Użytkownikowi) w formie kopii zgodnej z oryginałem poprzez platformę CORS.PL.
 2. Oryginały zaświadczeń będące w formie papierowej mogą być:
  • wysyłane na żądanie każdy z osobna,
  • wysyłane zbiorczo raz w tygodniu,
  • wysyłane zbiorczo raz w miesiącu.
 3. Po upływie 3 miesięcy od złożenia wniosku, wnioski archiwizowane w formie papierowej są niszczone.
Korzystanie z systemu CORS.PL wymaga jedynie wyrażenia zgody na warunki świadczenia usługi. Nie wymagamy podpisywania umów w formie pisemnej, chyba że jest to konieczne dla Użytkownika CORS.PL.
RODZAJ WNIOSKU OPŁATA NETTO VAT 23% OPŁATA BRUTTO
DW-1 75,00 zł 17,25 zł 92,25 zł
DW-2 75,00 zł 17,25 zł 92,25 zł
DW-4 70,00 zł 16,10 zł 86,10 zł

Instrukcja składania wniosków

CORS Korporacyjny jest dostępny dla Użytkownika masowo składającego wnioski, realizowane z opłaconego abonamentu.

 1. Zarejestruj się w CORS.PL
 2. Jeśli Twoja firma udostępnia swój profil innym pracownikom, poproś o dołączenie do grupy Użytkowników korzystających z tego profilu
 3. Zaloguj się
 4. Złóż wniosek
 5. Informację o zaświadczeniach uzyskasz w korespondencji na Twój adres e-mail
 6. Zaświadczenia dostępne są w każdej chwili po zalogowaniu w zakładce Zamówienia