CORS DLA BANKÓW, FIRM LEASINGOWYCH

I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH.

 

I.

Banki, firmy leasingowe, oraz inne instytucje finansowe obsługiwane są w CORS w trybie klienta korporacyjnego.

 

II.

 Klientem korporacyjnym jest instytucja, korzystająca z opłaconego abonamentu.

-        Najniższa kwota abonamentu to 500 złotych.

-        Abonament – w zależności od ustaleń z CORS – obowiązywać może na okres trzech lub sześciu miesięcy.

-        W trakcie trwania okresu abonamentowego, system pobiera opłaty na poczet realizacji wniosków składanych do Rejestru Zastawów lub Centralnej Informacji KRS

-        Opłaty pobierane są w trakcie trwania okresu abonamentowego, do wyczerpania środków, lub do faktycznego wyczerpania środków przed wygaśnięciem okresu abonamentowego.

 

III.

Procedury składania wniosków i ich realizacja.

 -        wnioski składa zarejestrowany i uwierzytelniony Użytkownik CORS

-         składanie wniosków odbywać się może w każdym czasie

-        złożone wnioski podejmowane są przez CORS w dwóch sesjach

-        pierwsza sesja zamykana jest o godzinie 10:00

-        druga sesja zamykana jest o godzinie 12:00

-        wnioski złożone w ramach sesji, są realizowane tego samego dnia

-        wnioski złożone po godzinie 12:00, mogą być zrealizowane w dniu złożenia, ale nie później niż w dniu następnym do godziny 11:00

-        zaświadczenia i odpisy sądowe wysyłane są na adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz dostępne są w każdym czasie w systemie CORS (sekcja „HISTORIA ZLECEŃ”)

 

IV.

Jedno konto dla całej korporacji.

 

Zakładając konto dla firmy w której pracujesz, pomyśl o swoich współpracownikach. CORS daje możliwość przypisania nieograniczonej ilości osób mogących korzystać z jednego abonamentu.

Współpracownikiem dopisanym do Twojego konta abonenckiego może być, każdy zarejestrowany i uwierzytelniony Użytkownik, któremu nadasz uprawnienia do korzystania z konta Twojej firmy.

Zaproszenia do grupy Twoich Użytkowniku możesz zrealizować w zakładce PROFIL, korzystając z opcji CZŁONKOWIE GRUPY.

 

V.

Wysokość opłat.

Wysokość opłat podana jest w regulaminie korzystania z CORS. Nie mniej w ramach korzystania z naszych usług wysokość opłat uzgadniamy indywidualnie z każdym z naszych Użytkowników.

Wysokość opłat uzależniona jest między innymi od ilości miesięcznie składanych wniosków, ich rodzaju oraz częstotliwości ich dziennego podejmowania przez CORS.

Wszelkie zapytania kierować prosimy poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY.