26 stycznia 2019 11:05

Chcemy kupić samochód, być może jakiś przedmiot o większej wartości mogący podlegać Zastawowi Rejestrowemu. Otrzymujemy zaświadczenie z rejestru zastawów, którego treści do końca nie rozumiemy. Wyjaśniamy że…


W celu sprawdzenia przedmiotu w rejestrze zastawów wypełniamy wniosek DW-2. W zależności czy właściciele przedmiotu jest firma, czy osoba fizyczna, wypełniając wniosek należy wpisać PESEL (dla osoby fizycznej) lub REGON – jeśli dotychczasowym właścicielem przedmiotu jest firma. Dotyczy to również przedmiotów wpisanych jako środek trwały w stan firm prowadzonych przez osoby fizyczne.

Po wybraniu pozycji działu rejestru zastawów, we wniosku wpisujemy cechę przedmiotu. Cechą przedmiotu dla urządzeń, czy maszyn może być numer fabryczny urządzenia. Dla pojazdów, czy samochodów posługujemy się numerem rejestracyjnym numerem silnika, ale zazwyczaj dla pewnego sprawdzenia pojazdu wpisujemy numer VIN.

W efekcie na złożony wniosek otrzymujemy zaświadczenie z rejestru zastawów w którym pisze że:
Podmiot określony w następujący sposób (podanym PESEL lub REGON)  - jako zastawca określonego przedmiotu zastawu (czyli wskazany jak samochód osobowy A1F | o numerze VIN) – nie figuruje w rejestrze zastawów.
Co to oznacza?
Oznacza to tyle, że np. firma o wpisanym we wniosku REGONIE nie widnieje jako Zastawca (dłużnik), w rejestrze zastawów, oraz że samochód o wskazanym numerze VIN, nie jest przedmiotem zastawu rejestrowego. Czyli nie stanowi on zabezpieczenia pod ewentualnie wzięty kredyt na zakup tego pojazdu.
Ze spokojną głową możemy kupić taki samochód.