Sprawdzanie udziałów firmy (przedsiębiorstwa) w Rejestrze Zastawów

30 października 2018 17:47

Akcje, udziały, i inne papiery wartościowe mogą być przedmiotem zastawu rejestrowego !

Czytaj więcej

Rejestr Zastawów. Jak sprawdzić Firmę w Rejestrze Zastawów?

30 października 2018 17:35

Przez rejestr zastawów sprawdź swojego kontrachenta.

Dowiedz się pod iloma pozycjami w Rejestrze widnieje Twój klient !

Czytaj więcej

Rejestr Zastawów - Katalog sposobu opisu przedmiotu zastawu.

29 października 2018 15:02

W CORS.PL nie musisz znać działów i pozycji Rejestru Zastawów Zobacz jak wygląda Katalog Sposobu Opisu Przedmiotu Zastawu.

Czytaj więcej

Rejestr Zastawów Skarbowych On-line

29 października 2018 14:38

Rejestr Zastawów Skarbowych. Dostępny on-line - przez Internet.

Czytaj więcej

Jak firmy Leasingowe sprawdzają rzeczy w Rejestrze Zastawów ?

28 października 2018 16:51

https://www.cors.plWszystkie firmy Leasingowe sprawdzają leasingowane przedmioty w Rejestrze Zastawów, ale nie sprawdzają wszystkich przedmiotów.

Czytaj więcej

Rejestr Zastawów. Czym jest umowa zastawnicza i jak skutecznie ją zawrzeć? Kto jest stornami takiej umowy? CORS.PL wyjaśnia !

26 października 2018 13:52

Rejestr Zastawów - umowa zastawnicza.

Aby ustanowić zastaw Rejestrowy należy zawrzeć pomiędzy Zastawcą a Zastawnikiem umowę o ustanowieniu zastawu, oraz złożyć we właściwym sądzie wniosek o wpis do Rejestru Zastawów.

Czytaj więcej