26 października 2018 13:12

Często się zdarza że w komisach samochodowych, na ich placach stoją pojazdy chętnie kupowane przez nowych nabywców nie świadomych tego, że na nabytym pojeździe nadal ciąży Zastaw Rejestrowy.


Każdego dnia w jedenastu Sądach w całej Polsce rejestrowanych jest tysiące przedmiotów objętych Zastawem Rejestrowym. Skutki nabycia rzeczy objętej Zastawem Rejestrowym mogą przyprawić o ból głowy. Czym jest Zastaw Rejestrowy i jakie mogą być jego skutki?

Zastaw Rejestrowy jest niczym innym jak formą zabezpieczenia wierzytelności polegającą na ograniczeniu prawa do rzeczy objętej zastawem. Taką formę zabezpieczenia ruchomości, na przykład samochodu czy maszyny, stosują banki. Załącznikiem do umowy kredytowej jest między innymi umowa o ustanowieniu na danej rzeczy Zastawu Rejestrowego. Przy kredytach samochodowych stosowana forma Zastawu polega na ustanowieniu zastawu na samochodzie na który udzielany jest kredyt. Pomimo iż w dowodzie rejestracyjnym kredytobiorca widnieje jako właściciel, to pod względem prawnym ma on ograniczone dysponowanie takim pojazdem. Związane jest to na przykład ze sprzedażą takiego pojazdu.

Często się zdarza że w komisach samochodowych, na ich placach stoją pojazdy chętnie kupowane przez nowych nabywców nie świadomych tego, że na nabytym pojeździe nadal ciąży Zastaw Rejestrowy. Zagrożenie jakie niesie taki stan pojazdu związane jest z tym, że w przypadku gdy poprzedni właściciel nie uregulował do końca swoich zobowiązań wobec banku, bank może żądać zaspokojenia swoich roszczeń wszczynając egzekucję na pojeździe. Nowy właściciel jest na tyle w złej sytuacji, że nie ma wpływu na przebieg tych zdarzeń.

Krótko mówiąc przedmiot obciążony zastawem rejestrowym, jest formą zabezpieczenia zobowiązania zaciągniętego przez inną osobę do momentu pełnego zaspokojenia wierzyciela.

Polecany artykuł:

Przeczytaj jak sprawdzić samochód <<czytaj dalej>>