30 października 2018 17:47

Akcje, udziały, i inne papiery wartościowe mogą być przedmiotem zastawu rejestrowego !


Rejestr Zastawów jest zbiorem przedmiotów i podmiotów podlegających zastawowi rejestrowemu lub będących stroną w umowach zastawniczych. Dzięki temu możemy sprawdzić nie tylko przedmiot, mogący być przedmiotem zastawu, ale i podmiot czyli firmę widniejącą w rejestrze zastawów.
Firma widniejąca w rejestrze zastawów może figurować jako; podmiot będący stroną w umowie zastawniczej, lub firmą posiadającą udział, lub akcje będące przedmiotem zastawu rejestrowego. W praktyce oznacza to tyle, że firma prowadząca działalność wzięła na siebie kredyt, leasing, lub inne zobowiązanie, a jako zabezpieczenie wniosła pod zastaw rejestrowy udziały własne lub udziały wspólników. W tym drugim przypadku udziały wspólników mogą zostać objęte zastawem rejestrowym za zgodą właścicieli niniejszych udziałów.


Jak sprawdzić zastaw na udziałach?

 


Sprawdzenia dokonujemy po zalogowaniu się w platformie CORS.PL wybierając wniosek DW-2. Po wybraniu wniosku DW-2 wpisujemy REGON firmy której udziały lub akcje sprawdzamy. W zakładce POZYCJA KATALOGU wybieramy kolejno: PAPIERY WARTOŚCIOWE ->  UDZIAŁ W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (jeżeli sprawdzenie dotyczy spółki z o.o.). W tym przypadku ople oznaczone CECHA PRZEDMIOTU pozostawimy puste. Jeśli sprawdzenie dotyczy Spółki Akcyjnej – wybieramy opcję AKCJE NIEDEMATERIALIZOWANE a następnie SERIA I NUMER AKCJI. W polu CECHA PRZEDMIOTU należy wpisać serię i numer akcji.