6 listopada 2018 21:15

Blisko 870 tys. samochodów używanych sprzedało się w 2017 roku. Czy są obciążone Zastawem Rejestrowym?
 


Statystyki są nie ubłagane. 2017 rok zamknął się kwotą 869 tys. sprzedaży samochodów używanych. Maleje popularność samochodów z silnikami wysokoprężnymi. Ich udział w rynku spadł o 30%, w stosunku do roku 2016.  Wzrosła za to sprzedaż samochodów z napędem hybrydowym. Sprzedano ich prawie 17 tys. Dane te przedstawia COPRS.PL na tle 500 tys. sprzedaży samochodów nowych. Jak łatwo zauważyć handel samochodami używanymi dominuje na Polskim rynku. Jak donoszą nasi partnerzy utrzymującą się tendencję wzrostu obrotu samochodami używanymi, zawdzięczać można wymianie taboru samochodów klienta flotowego. Dotyczy to masowej wymiany samochodów z silnikami wysokoprężnymi.
Przy tak wysokim obrocie samochodami na rynku wtórnym, z zaniepokojeniem odnotowujemy niską świadomość klienta indywidualnego co do obciążeń związanych z ustanowionym zastawem rejestrowym na tych samochodach. Według statystyk, co czwarte auto może być objęte zastawem rejestrowym. Zastawy Rejestrowe ustanawiane na takich pojazdach charakteryzują się między innymi tym, że stronami w umowach zastawniczych są; Zastawca, Zastawnik i Dłużnik. Przed zakupem samochodu używanego koniecznym jest sprawdzenie czy taki pojazd widnieje w Rejestrze Zastawów.
Przypomnijmy; Zastawnik to inaczej Bank udzielający kredytu, pod zabezpieczenie którego ustanawia zastaw rejestrowy na samochodzie pod który udziela kredytu. Zastawca natomiast to kredytobiorca (np. Firma Leasingowa), która zaciąga kredyt na zakup później leasingowanego pojazdu. Dłużnikiem w takiej umowie jest osoba (osoba fizyczna, firma), będąca użytkownikiem leasingowanego samochodu. Kupując samochód używany obciążony zastawem rejestrowym, w przypadku braku wykreślenia takiego pojazdu z Rejestru Zastawów, zostajemy narażeni na wszelkiego rodzaju konsekwencje związane z tym obciążeniem. Zatrważające jest to, że opinia społeczna nie jest dostatecznie informowana o tym fakcie w żadnych mediach. A problem ten dotyczy niemalże 870 tys. samochodów używanych sprzedawanych w ciągu roku.


Jak sprawdzić samochód? Wypełnij wniosek DW-2 <<czytaj więcej>>