8 listopada 2019 15:45

Rejestr Zastawów CORS

Wykaz sądów prowadzących rejestr zastawów


SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTR ZASTAWÓW


15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103
białostocki
łomżyński
olsztyński
ostrołęcki
suwalski


SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTR ZASTAWÓW


80-0126 GDAŃSK, ul. Piekarnicza 10
bydgoski
elbląski
gdański
słupski
toruński
włocławski


SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTR ZASTAWÓW

40-042 KATOWICE, ul. Wita Stwosza 31

bielsko-bialski
częstochowski
gliwicki
katowicki


SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTR ZASTAWÓW


30-966 KRAKÓW, ul. Przy Rondzie 7
kielecki
krakowski
nowosądecki
tarnowski


SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTR ZASTAWÓW


21-040 ŚWIDNIK, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18
lubelski
radomski
siedlecki
zamojski


SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
XV WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTR ZASAWÓW


90-203 Łódź, Pomorska 37
kaliski
łódzki
piotrkowski
płocki
sieradzki


SĄD REJONOWY POZNAŃ NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTR ZASYAWÓW


61-752 Poznań, ul. Grochowe Łąki 6
koniński
poznański
zielonogórski


SĄD REJONOWY W RZESZOWIE
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTR ZASTAWÓW


35-303 Rzeszów, ul. Gen. J. Kustronia 4
krośnieński
przemyski
rzeszowski
tarnobrzeski


SĄD REJONOWY SZCZECIN - CENTRUM W SZCZECINIE
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTR ZASTAWÓW


70-952 Szczecin, ul. Plac Żołnierza Polskiego 16
gorzowski
koszaliński
szczeciński


SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W WARSZAWIE
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTR ZASTAWÓW


00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100
warszawski
warszawsko-praski


SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ W WROCŁAWIU
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY - REJESTR ZASTAWÓW


50-950 Wrocław, ul. Poznańska 16 - 20
jeleniogórski
legnicki
opolski
świdnicki
wrocławski