29 listopada 2018 16:00

Rejestr Zastawów - składanie wniosków.

Zastaw Rejestrowy ustanawia się na podstawie złożonego wniosku o Zastaw Rejestrowy.


W celu ustanowienia Zastawu rejestrowego, koniecznym jest w pierwszej kolejności podpinanie Umowy Zastawniczej pomiędzy zastawcą a zastawnikiem.

Bardzo istotnym jest aby w umowie dokładnie określić Zastawcę i Zastawnika, przedmiot umowy, dział pozycję i numer pozycji rejestru zastawów, czy maksymalną wysokość zabezpieczenia. Wszystko to ujmujemy we wniosku RZ-1. Jest to potocznie nazywany wniosek o zastaw rejestrowy. Formalnie jest to wniosek o ustanowienie zastawu rejestrowego. Decyzję o ustanowieniu zastawu rejestrowego wydaje właściwy sąd rejestrowy. Wykaz sądów Rejestru Zastawów <kliknij tutaj>

Rejestr Zastawów CORS