29 października 2018 14:38

Rejestr Zastawów Skarbowych. Dostępny on-line - przez Internet.


Rejestr Zastawów Skarbowych jest wykazem zawierającym listę zastawów skarbowych który działa na podstawie art.46d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
Ideę i zasady na jakich działa rejestr Zastawów Skarbowych określa się już od Art. 43 par 1. niniejszej ustawy. Artykuł ten określa: datę powstania Zastawu Skarbowego, podstawę prawną, kiedy można ustanowić Zastaw Skarbowy, kto to może zrobić i na jakiej podstawie. Prowadzenie i udostępnianie informacji z Rejestru Zastawów Skarbowych opisane jest w Art. 46. Informacje o Zastawie Skarbowym można uzyskać on-line, przez Internet, posiadając jedynie cechę interesującego na przedmiotu, lub podmiotu. Sprawdzając samochód wystarczy podać numer VIN (17-cyfrowy). Jeśli wpiszemy REGON lub PESEL uzyskamy wzmiankę o podmiocie.


Ustawa mówi że wykaz zawiera Wykaz zawiera następujące dane przedmiotu zastawu:


·      numer identyfikacyjny,
·      dodatkowy numer identyfikacyjny,
·      nazwa,
·      typ,
·      charakterystyka
 
Po wyszukaniu przedmiotu zastawu, uzyskujemy dane wierzycieli (Urzędy Skarbowe) na rzecz których ustanowiono Zastaw Rejestrowy.
Dane zawierają:


·      nazwę wierzyciela,
·      numer wniosku,
·      datę ustanowienia zastawu,
·      wysokość należności
 
Wyszukiwarka Zastawów Skarbowych znajduje się pod adresem Internetowym:

Wyszukiwarka Rejestru Zastawów Skarbowych <kliknij by wyszukać>