8 listopada 2019 16:43

Adres Wydziału Rejestru Zastawów w Lublinie

REJESTR ZASTAWÓW SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU


REJESTR ZASAWÓW VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
21-040 ŚWIDNIK, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18

 

Właściwość terytorialna dla rejestru zastawów w Lublinie

lubelski, radomski, siedlecki, zamojski

 

Rejestr Zastawó on-line