8 listopada 2019 16:34

Adres Wydziału Rejestru Zastawów w Krakowie

REJESTR ZASTAWÓW SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE


REJESTR ZASTAWÓW VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
30-966 KRAKÓW, ul. Przy Rondzie 7

 

Właściwość terytorialna dla rejestru zastawów w Krakowie

 

Powiaty dla Rejestru Zastawów sądu rejonowego w Krakowie

kielecki, krakowski, nowosądecki, tarnowski

 

Rejestr Zastawów on-line