18 listopada 2018 20:36

Ustanowienie Zastawu Rejestrowego jest najlepszym zabezpieczeniem wszelkiego rodzaju należność.

Zabezpieczenie takie stosują wszystkie Banki w Polsce.


Często pytacie co dzieje się kiedy po zakupie samochodu okazuje się że pojazd ten objęty jest Zastawem Rejestrowym.

Czy Komornik ma prawo odebrać taki samochód?


Tak. W przypadku kiedy kupimy używany samochód który objęty jest Zastawem Rejestrowym, do naszych drzwi może zapukać Komornik z żądaniem wydania pojazdu. Dzieje się tak w przypadku kiedy pod kupiony przez nas samochód wzięty został kredyt, a poprzedni właściciel nie spłacił go do końca. Może się tak zdarzyć nawet wtedy gdy do spłaty pozostały nie wielkie kwoty w formie dodatkowych opłat.

Komornik zabiera samochody Rejestr Zastawów
 
Zastaw Rejestrowy daje Zastawnikowi (Bankowi) możliwość złożenia u Komornika wniosku o wszczęcie egzekucji z takiego auta. Samo posiadanie przez Bank decyzji o ustanowieniu Zastawu Rejestrowego daje taką możliwość bez konieczności uzyskania Sądowego Nakazu Zapłaty.
Dlatego warto sprawdzić każde używane auto.
 
Jakie obowiązki ma Komornik przy egzekucji samochodu?
Komornik prowadząc egzekucję o świadczenie pieniężne przekraczające kwotę 20.000 złotych, zgodnie z art. 8051§ 2 zd. 1 kpc), ma obowiązek uzyskania informacji z Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych o tym, czy dłużnik jest Zastawcą, oraz kto jest Zastawnikiem (BANK) w ustanowionym Zastawie Rejestrowym.
Jeżeli egzekucja toczy się w stosunku do samochodu, a dłużnik nie wydał Komornikowi dowodu rejestracyjnego, Komornik zwraca się do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, w celu uzyskania informacji czy zajęty samochód nie widnieje w rejestrze Zastawów jako przedmiot objęty Zastawem Rejestrowym. Reguluje to (art. 8051§ 3 zd. 1 kpc). Jeśli samochód jest przedmiotem Zastawu rejestrowego, bank ma pierwszeństwo co do kwoty uzyskanej z licytacji komorniczej.
Tak samo dzieje się kiedy kupimy samochód obciążony Rejestrem Zastawów, na rzecz banku. Komornik licytuje taki samochód, a pieniądze z licytacji trafiają do wierzyciela (banku).


 
Sprawdź samochód w Rejestrze Zastawów. Spokój kosztuje jedyne 92.25 złotych

 

#sprawdź #samochód #osobowy

#sprawdź samochód ciężarowy