8 listopada 2019 16:06

Adres Wydziału Rejestru Zastawów

REJESTR ZASTAWÓW SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU


Rejestr Zastawów IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
80-0126 GDAŃSK, ul. Piekarnicza 10

 

Właściwość terytorialna dla rejestru zastawów w Gdańsku

 

Powiaty dla Rejestru Zastawów sądu rejonowego w Gdańsku

bydgoski, elbląski, gdański, słupski, toruński, włocławski

 

Rejestr Zastawów on-line