29 stycznia 2019 12:04

Rejestr Zastawów - kto to jest zastawca a kto zastanik.

Przed zakupem samochodu sprawdziła go w rejestrze zastawów. Co się okazało? Przed zakupem konieczne jest sprawdzenie samochodu w rejestrze zastawów.


Poszła do autosalonu i wybrała samochód. Nasza klientka zapłaciła już nawet zaliczkę. Jednak przed samym zakupem postanowiła sprawdzić samochód w rejestrze zastawów. Złożyła wniosek w CORS.PL i po uzyskaniu przez nas zaświadczenia, okazało się że zastawca (czyli dłużnik – właściciel samochodu) widnieje w rejestrze zastawów jak zastawca.

Właścicielem samochodu była osoba fizyczna, dla tego nasza klientka sprawdzając samochód posłużyła się numerem PESEL właściciela. W treści uzyskanego zaświadczenia czytamy że: „Określony podmiot (właściciel pojazdu) jest wpisany do rejestru zastawów jako zastawca określonego przedmiotu (samochodu) pod numerem pozycji rejestru zastawów”dłuznik wpisany jako zastawca prezdmiotu w rejestrze zastawów

Oznacza to że obecny właściciel samochodu w przeszłości wziął kredyt na interesujący nas samochód, a pojazd ten został obciążony zastawem rejestrowy jako zabezpieczenie kredytu.

Co należy zrobić?

Właściciel samochodu, musi uzyskać zaświadczenie z banku w którym wziął kredyt o tym że kredyt ten został spłacony w całości, oraz że bank zezwala na wykreślenie tego pojazdu z rejestru zastawów. W tym przypadku nie było łatwo, gdyż właściciel samochodu nie zawsze spłacał rzetelnie zobowiązania i bank naliczał na dłużnika różnego rodzaju kary umowne. Pomimo że kredyt został spłacony w całości, bank zażądał od sprzedającego zapłaty należnych mu opłat karnych. W efekcie klientka zrezygnowała z zakupu samochodu uznając że sprzedający nie jest do końca rzetelny.

Zalecamy aby przed zakupem sprawdzać samochód w rejestrze zastawów.

Rejestr Zastawów – CORS.PL

Jak sprawdzić samochód w rejestrze zastawów <<czytaj więcej>>