8 listopada 2019 15:56

Adres wydziału

REJESTR ZASTAWÓW X WYDZIAŁ GOSPODARCZY


15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103


Rejestr Zastawów właściwość terytorialna dla Białegostoku:

 

Powiaty dla wydziału rejestru zastawów w Białymstoku: 

białostocki, łomżyński, olsztyński, ostrołęcki, suwalski

 

Rejestr Zastawów on-line