28 kwietnia 2020 15:47

CORS rejestr zastawów - chce uruchomić również usługę pozwalającą na składanie wniosków o wpis do rejestru zastawów.


 

 

Jak złożyć wniosek do rejestru zastawów w czasie pandemii COVID-19?
 
W czasie kiedy praca sądów jest ograniczona stanem epidemicznym w Polsce, CORS przyjmuje wnioski do rejestru zastawów. CORS rejestr zastawów przyjmuje wnioski o zaświadczenia 24h. Czas oczekiwania na zaświadczenie z rejestru zastawów to 2-3 dni roboczych dla wniosków złożonych do godziny 9:00.
 
Jak mówi Prezes Zarządu CORS.PL – Artur Głowacki – stan taki może utrzymać się do końca roku. W związku z tym, CORS rejestr zastawów - chce uruchomić również usługę pozwalającą na składanie wniosków o wpis do rejestru zastawów. Jak mówi Artur Głowacki decyzję o uruchomieniu przyjmowania wniosków o wpis do RZ podejmie do końca kwietnia 2020.
 
Jakie są perspektywy tej usługi.
 
CORS
Jak wynika z naszych doświadczeń, wnioski o wpis, czyli o ustanowienie zastawu rejestrowego bardzo często zawierają błędy, a co za tym idzie sądy wzywają wnioskodawcę o uzupełnienie braków formalnych. To z kolei wydłuża czas oczekiwania na decyzję o wpisie zastawcy, przedmiotu zastawu i zastawnika do rejestru zastawów.
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, we wszystkich przypadkach składania wniosku poprzez CORS rejestr zastawów, będziemy pełnić funkcję doradcy, a nawet pełnomocnika, reprezentując wnioskodawcę w danej sprawie. Zapewne oszczędzi to czas oczekiwania na decyzje o ustanowieniu zastawu rejestrowego.
 
Red.
Do kogo będzie skierowana usługa związana z wpisem do rejestru zastawów?
 
CORS
Tak jak usługi świadczone dotychczas, chcę aby i usługa związana z wpisem do rejestru zastawów była dostępna zarówno dla osób fizycznych, banków i firm leasingowych. Co do tych ostatnich, w obsłudze instytucji finansowych mamy wieloletnie doświadczenie.
 
Najczęściej sprawdzanymi przedmiotami w rejestrze zastawów są:
samochody osobowe, samochody ciężarowe, maszyny, pojazdy wolnobieżne, zapasy.
 
CORS – rejestr zastawów