25 października 2018 19:37

Aby sprawdzić samochód w Rejesrze Zastawów, nie trzeba w tym celu udawać się do Sądu. Teraz możesz sprawdzić dowolny pojazd on-line. Bez zbędnych formalności - nie tracąc czasu!

Sprawdzanie samochodu po VIN


Wypełnij wniosek DW-2 i sprawdź samochód.

Centralny Rejestr Zastawów prowadzony jest przez Sądy Rejonowe zgodnie z ich właściwością terenową. Prowadzony rejestr zawiera wszelkiego rodzaju przedmioty i prawa wpisane do rejestru na podstawie umowy zastawniczej zawartej pomiędzy zastawcą a zastawnikiem. Większość przedmiotów objętych zastawem rejestrowym to pojazdy. Zalicza się do nich; samochody osobowe, samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, motory, ciągniki rolnicze (traktory), czy wózki widłowe. W celu sprawdzenia czy na danym pojeździe nie widnieje zastaw rejestrowy należałoby udać się do Sądu i tam złożyć stosowny wniosek. Wniosek DW-2 jest wnioskiem na podstawie którego sprawdzimy samochód. Do sprawdzenia samochodu potrzebne nam będą PESEL lub REGON obecnego posiadacza samochodu i numer VIN samochodu. Wypełniając wniosek należy znać Dział, pozycję i literę pozycji. Ne dla wszystkich jednak jest to zrozumiałe, i bywa że wypełnienie takiego wniosku staje się nie lada problemem. Sądy zaś nie mają obowiązku udzielania porad prawnych w tym przedmiocie prawa.
Alternatywnym rozwiązaniem jest złożenie wniosku poprzez CORS.PL. CORS.PL posiada wbudowane rozwiązanie, które pozwala na wypełnienie wniosku bez konieczności posiadania wiedzy co do katalogowego oznaczenia przedmiotu.

Ciekawy artykuł: 

CORS.PL DOSTĘPNY RÓWNIEŻ DLA KANCELARII KOMORNICZYCH <<czytaj dalej>>

 #samochody #zastaw #leasing #kredyt #VIN #