Rejestr zastawów wniosek DW-1

Składanie wniosku do rejestru zastawu DW-1 to inforacja o tym, czy interesujący Cię podmiot (firma, lub osoba fizyczna) jest wpisana do Rejestru Zastawów jako zastawnik.

Cena: 75,00 zł
brutto 92,25 zł

Rejestr Zastawów wniosek DW-2

Rejestr Zastawów Wniosek DW-2 cors. Sprawdź czy interesujący Cię przedmiot, osoba lub firma widnieją w Centralnym Rejestrze Zastawów.
Sprawdź pojazd, maszynę lub inny przedmiot.

Cena: 75,00 zł
brutto 92,25 zł

Rejestr Zastawów wniosek DW-4

Złóż wniosek DW-4 w cors w celu sprawdzenia jaki przedmiot wpisany został po daną pozycją rejestru zastawów. Sprawdź jak wypełnić wniosek DW-4.
Składając wniosek DW-4 otrzymasz pełną informację o zastawionym przedmiocie.

Cena: 70,00 zł
brutto 86,10 zł

KRS (odpis aktualny)

CI KRS-COD: Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Cena: 130,00 zł
brutto 159,90 zł

KRS (odpis pełny)

CI KRS-COD: Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Cena: 160,00 zł
brutto 196,80 zł

Najczęstsze pytania

Czym jest CORS.PL?

CORS.PL powstał w 2013 roku. Jest to platforma umożliwiająca składanie wniosków do (CRZ) Centralnego Rejestrów Zastawów. Składając wniosek możesz uzyskać informację o podmiotach, czyli firmach mogących widnieć w Centralnym Rejestrze Zastawów, oraz o przedmiotach wpisanych do Centralnego Rejestru Zastawów.

Jakie formularze obowiązują przy składaniu wniosków do Rejestru Zastawów?

Składając wnioski do Rejestru Zastawów poprzez CORS.PL, nie wypełniasz żadnych formularzy w wersji papierowej. Złożenie wniosku nie wymaga również posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym.

Czym jest Centralny Rejestr Zastawów?

Centralny Rejestr Zastawów (CRZ) jest rejestrem prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Informacje uzyskiwane poprzez CORS.PL dostępne są na podstawie złożonych wniosków do Sądów Powszechnych, prowadzących Rejestr Zastawów.

Jaki jest czas oczekiwania na odpis z Rejestru Zastawów?

Każdy wniosek do Rejestru Zastawów realizowany jest na podstawie wypełnionego zlecenia i dokonanej opłaty. Każdy wniosek realizowany jest w tym samym dniu pod warunkiem, że złożony został i opłacony do godziny 10:30 danego dnia. Potwierdzenie opłaty można przesłać na adres e-mail: krs@cors.pl.

Jak dokonać opłaty za złożony wniosek?

Opłaty za wnioski do Rejestru Zastawów dokonać można przelewem lub poprzez PayU. Dokonując opłaty przelewem należy w tytule przelewu wpisać numer zlecenia - pozwoli to na szybszą realizację wniosku.

Jak opłacić abonament?

Opłaty abonamentowej dokonać można składając dyspozycję dokonania opłaty abonamentowej. Dyspozycję można złożyć po zalogowaniu się w CORS.PL w zakładce "Abonament". Opłacony abonament obowiązuje przez trzy miesiące, lub do wyczerpania środków.

Jakie wnioski mogę składać do rejestru Zastawów?

Poprzez CORS.PL można składać następujące wnioski:

DW-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów

DW-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów

DW-4 Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów

KRS (COD) wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego